המכללה האקדמית הדסה (ע"ר) (להלן: "המכללה"), והחוג לפוליטיקה ותקשורת של המכללה, מכריזות על תחרות כתבות עבור המגזין "שומרי הסף" (להלן: "תחרות הכתבות").

תקנון תחרות הכתבות אשר מובא להלן, יחול על תנאי התחרות, הפרסים, אופן הליך בחירת הזוכים ותנאים נוספים.

התקנון:

 1. קווים מנחים

תקופת משבר הקורונה זימנה עבורנו חשיבה מחודשת על מכלול היבטי החיים: מהאופן שבו אנו חווים את המרחב הביתי, דרך מערכת החינוך ושימושים בטכנולוגיה ועד לדרכים שבהן אנו מתארגנים במרחבים הציבוריים. לאלו היו גם השפעה מכרעת על האופן שבו אנו חושבים על תרבות. מגזין שומרי הסף של החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללת הדסה מזמין הגשת כתבות עיתונאיות לתחרות נושאת פרסים בנושא תרבות בימי קורונה. הכתבות יכולות לעסוק בתרבות בהקשרה הרחב, מתוך ראייה פנורמית של תרבות כשפה, כטכנולוגיה, כמרחבים פיזיים ומקוונים, כהתארגנות ממוסדת והתארגנות שאינה ממוסדת, ככזו הקשורה בפוליטיקה, בחברה, בכלכלה ובבריאות. כתבות יכולות (אך לא חייבות) לענות על אחת/כמה מהשאלות הבאות: האם למדנו בימי הקורונה שתרבות היא מותרות? האם למדנו בימי הקורונה שתרבות היא הכרח? כיצד נראית התרבות המקומית בימי הקורונה? האם יש מקום לתרבות עולמית בימי הקורונה? האם יכולה להיות תרבות בזמן בידוד ואיסור התקהלות? מהן היבטיה השונים/הייחודיים של תרבות בימי הקורונה? כיצד תרבות המיינסטרים נחווית בימי הקורונה? האם ישנו מקום לתרבות שוליים/תרבות אלטרנטיבית ותרבות מחאה בימי הקורונה? מהי מערכת היחסים בין חוסר ודאות לבין תרבות? מהי מערכת היחסים בין תרבות ופוליטיקה בימי קורונה? מהי מערכת היחסים בין תרבות ותקשורת בימי קורונה?

 1. כללי
 • החל מיום 12.8.2020 ועד ה-31.8.2020 בלבד ניתן לשלוח כתבות בנושא "תרבות בימי קורונה".
 • היום האחרון להגשה הוא 31.8.2020 בשעה 23:59
 • הכתבות תישלחנה למייל – idandouieb@gmail.com
 • אורך הכתבה: 600-400 מילים
 • על הכתבות להיות מקוריות, ולהיכתב לצורך תחרות זו בלבד, ולא למטרה אחרת.
 • אין להגיש כתבות שהוגשו או פורסמו במקום אחר.
 • הכתבות צריכות להיות מבוססות מידע, עובדות, וניתוח.
 • מומלץ לשוחח ולראיין אנשים לכתבה (אבל המבנה לא יכול להיות על בסיס מבנה ריאיון של שאלה-תשובה).
 • לא יתקבלו טורי דעה בלבד.
 • לא יתקבלו שירים או סיפורים קצרים.
 • על הכתבות להיות בנויות על בסיס המבנה של כתיבת מגזין: כותרת מגזינית, כותרת משנה, פתיח מגזיני, גוף כתבה מבוסס וסגיר.
 • הכתבות הזוכות יעברו תיקוף, ועל הכותבים\ות להיות מוכנים וזמינים לספק מידע לאימות העובדות.
 • יש לספק אמצעי התקשורת בשליחת הכתבה, כולל: שם מלא, אימייל, טלפון.

3. זכאות להשתתף בתחרות הכתבות

 • הזכאות ניתנת לכל החפץ בשליחת כתבה למגזין ובפרט לסטודנטים של המכללה.
 • עובדי המכללה האקדמית הדסה ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בתחרות.
 • ניתן לשלוח כתבה אחת בלבד לתחרות.
 1. פרסים בתחרות הכתבות
 • הזוכה במקום הראשון יהיה זכאי לפרס בסך של 3,000 שקלים בלבד.
 • הזוכה במקום השני יהיה זכאי לפרס בסך של 2,000 שקלים בלבד.
 • הזוכה במקום השלישי יהיה זכאי לפרס בסך של 1,000 שקלים בלבד
 • פרס לכתבה של סטודנט/ית מהמכללה האקדמית הדסה: 2,000 שקלים.
 • מלבד הכתבות הזוכות, כתבות מצטיינות נוספות שישתתפו בתחרות עשויות להתפרסם במגזין שומרי הסף.
 •  כתבות מתאימות עשויות להתפרסם עוד לפני המועד האחרון של התחרות אך אין לראות בכך הבטחה כי הן יזכו באחד הפרסים.
 1. סעיפים נוספים בנוגע לפרסים
 • אין אפשרות לכפל זכייה (כל זוכה זכאי/ת לזכות בפרס אחד בלבד)
 • אין מניעה שסטודנט/ית במכללה האקדמית הדסה יזכה/תזכה במקום הראשון, השני ו/או השלישי.
 • רק סטודנט/ית במכללה האקדמית הדסה זכאי/ת לזכות בפרס לכתבה של סטודנטי/ית מהמכללה האקדמית הדסה.
 1. הליך בחירת הזוכים
 • תחרות הכתבות כאמור, תיערך בין 12.8-31.8.2020
 • חבר השופטים יורכב מעורכי המגזין וחברי סגל בחוג לפוליטיקה ותקשורת (להלן: "חבר השופטים")
 • הכתבות ייבחנו על בסיס האיכות של הכתבה: כותרת מסקרנת ומגזינית, תוכן רלוונטי לנושא המבוקש, עומק התוכן, החשיבות שלו להתמודדות עם המציאות בימינו, כתיבה קוהרנטית ומסודרת, עברית תקנית.
 • החוג לפוליטיקה ותקשורת יפנה למגישים ולזוכים באמצעות מייל וטלפון.
 • הכתבות הזוכות, וכתבות מצטיינות אחרות, יתפרסמו במגזין "שומרי הסף".
 • חלק מהכתבות עשויות להתפרסם לפני מועד סגירת התחרות. אין משום כך כדי להעיד כי הן יזכו בפרס. הזוכים יבחרו מבין כלל הכתבות שיילחו במסגרת הזמן של התחרות.
 • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם, לא לפרסם, ולהסיר את הכתבות המשתתפות והזוכות, לפי שיקול דעתה.
 • במקרה של פסילת זוכה מסיבה כזו או אחרת, המכללה שומרת לעצמה את הזכות להחליט להעניק את הפרס למתחרה אחר.
 1. הגבלת אחריות
 • משתתף השולח כתבה לתחרות, מאשר את עצם היותו משתתף בתחרות הכתבות (להלן: "משתתף"). המשתתף מקנה למכללה את הזכויות להשתמש בכתבה ולפרסמה בהתאם לתקנון התחרות ו/או כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה של המכללה.
 • המשתתף מקבל עליו את התנאים אשר הובאו לעיל, ואשר יובאו להלן ומשחרר את המכללה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להשתתפותו בתחרות הכתבות בין אם זכה ובין אם לא זכה.
 • זכייתו של משתתף בתחרות הכתבות עשויה להיות מסוקרת, ובהשתתפותו בתחרות מאשר הזוכה ומסכים לפרסום שמו המלא ולסיקור מלא של זכייתו – וזאת ללא קבלת כל תמורה נוספת ו/או אחרת להוציא את הפרס בו זכה.
 • חבר השופטים רשאי לפסול זכייתו של משתתף או את השתתפותו בתחרות עקב מעשה רמאות, הפרה של כללים אתיים, כשל טכני ו/או כל סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתם המלא של חבר השופטים, לרבות כזו שיש בה חוסר הוגנות או פגיעה ביושרה של תחרות הכתבות.
 • אם נבצר מזוכה לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא, יהא רשאי חבר השופטים להעביר את הפרס לזוכה אחר על פי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה זה, זכאותו של הזוכה המקורי לפרס תתבטל.
 1. זכויות שימוש וזכויות יוצרים
 • המשתתף בתחרות מודע לכך כי הכתבה מיועדת לפרסום על ידי המכללה, בין אם זכה באחד הפרסים או לא.
 • הזוכה בתחרות מצהיר כי הכתבות לתחרות הינן תוכן מקורי (פרי יצירתו) שלו ושלו בלבד והוא בעל הזכויות הבלעדי, בתכנים או ביצירה שנשלחה על ידו (להלן: "היצירה") ובכלל זה זכויות היוצרים וכי אין ביצירה שנשלחה על ידו משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי.
 • למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי המשתתף יישא באחריות הבלעדית לשגיאות, טעויות, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני אחר שהיצירה עלולה להכיל.
 • בהשתתפותו פוטר המשתתף את המכללה והאגודה מכל אחריות שהיא העלולה להיגרם כתוצאה מהשימוש האמור ביצירה, וכי אין ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה, דרישה ו/או טענה, כספית או אחרת, ו/או כל זכות נלווית אחרת, כנגד המכללה בגין השימוש ביצירה.
 • המשתתף מתחייב לשפות ו/או לפצות את המכללה מיד עם דרישתן הראשונה של המכללה בכל סכום שהוא בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בכל מקרה בו תועלה טענה או ייפתח הליך כשלהו כנגד המכללה, אשר נובע מהשימוש האמור ביצירה ומהשתתפותו של המשתתף בתחרות הכתבות, וזאת מבלי לפגוע בזכות המכללה לסעדים אחרים שיעמדו לה על-פי כל הסכם ו/או דין.
 • המשתתף מצהיר בהשתתפותו כי קרא והבין את תוכנו של תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל האמור בו.

* הניסוח בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ויפורש כמתייחס גם ללשון נקבה.

ט.ל.ח

(נצפה 600 פעמים, 1 צפיות היום)