חדשות חוץ

Netanyahu mocks a journalist's eyebrows
משתתפים בתגלית